Metadata

Userstory


Als waterschap heb ik behoefte aan metadata zodat ik gegevens efficiënt en effectief kan gebruiken en uitwisselen. Voor metadata is:

  • De semantiek duidelijk, zodat deze gekoppeld is aan gegevensmodellen (ontologie: combinatie van semantiek en relaties (wat is de betekenis van de data);
  • De kwaliteitsaspecten van de data helder;
  • De herkomst en historie (tijdreizen) van data te achterhalen (weten uit welke bron de data afkomstig is en dat je data kunt reconstrueren).