Impact Single Digital Gateway (SDG) als content op WILMA Online

6 juli 2023Het architectuurteam heeft een analyse uitgevoerd op de impact van de Single Digital Gateway (SDG) en vertaald naar een architectuuruitwerking op WILMA-Online

Het architectuurteam heeft een analyse uitgevoerd op de impact van de Single Digital Gateway (SDG) op de architectuur van een waterschap. De SDG is een Europese verordening die bepaalde verplichtingen stelt aan EU-overheden met betrekking tot hun dienstverlening aan EU-burgers en -bedrijven die binnen Europa grensoverschrijdend overheidsdiensten af willen nemen. Het stelt overheden verplicht bepaalde producten en diensten van een internationale (Engelstalige) beschrijving te voorzien en in sommige gevallen volledig digitaal af te kunnen laten nemen door klanten, die zich in een een ander EU-land bevinden.

De architectuuruitwerking kan door waterschapsarchitecten gebruikt worden, om deze verordening te implementeren binnen de eigen organisatie. Je vindt de uitwerking hier.

Zie ook: Alle nieuwsberichten