Bedrijfsfuncties Waterketen


Element Beschrijving Elementtype
Bediening waterketen Het operationeel in bedrijf houden van de zuiveringstechnische werken waarmee het afvalwater wordt aangevoerd en gezuiverd. BusinessFunction
Bouw en inrichting waterketen Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van de waterketen BusinessFunction
Monitoring waterketen Het bewaken van en rapporteren over de staat van de afvalwaterzuivering het zuiveringsproces en het gezuiverde water. BusinessFunction
Onderhoud waterketen het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen op peil houden of brengen BusinessFunction
Waterketen De bedrijfsfunctie waterketen is ervoor verantwoordelijk dat ontvangen water wordt gezuiverd. BusinessFunction