Algemeen

Thema's zijn onderwerpen die raken aan de architectuur van een waterschap. In communities op thema wordt door architecten en informatieadviseurs van de waterschappen samen gewerkt aan een onderwerp. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld en kennis gedeeld. Vanuit de best practices van waterschappen wordt gewerkt aan een referentiearchitectuur op dit thema voor de enterprisearchitectuur van de waterschappen. Ook mensen vanuit de business die inhoudelijk betrokken zijn bij dit thema kunnen hun vragen, die te maken hebben met het thema, inbrengen. Zo kunnen we samen zoeken naar (architectuur-) handvatten die hun werk beter of makkelijker kunnen maken.

Die leden van de community die aangeven meer tijd te kunnen vrijmaken zijn trekkers voor het thema. Zij zorgen ervoor dat de themapagina’s op WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online worden bijgehouden. Het beheer is een inspanning die van “alle kanten moet komen". De kennis en ervaring met een thema wordt op deze manier gedeeld tussen de waterschappen. Het is daarbij van belang dat zo veel mogelijk collega’s een steentje bijdragen aan het geheel. Wat de één aan informatie verzamelt, kan aan allen worden doorgegeven. Daarmee worden we allemaal ontlast bij het uitzoeken van allerlei aspecten van de architectuur met betrekking tot een specifiek thema.

Voor de doorontwikkeling van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. wordt daarnaast nadrukkelijk gekeken naar en onderwerpen geleend van de NORA en de GEMMA. Uitgangspunt is dat we alleen die zaken zelf oppakken die niet voorkomen in NORA en GEMMA óf waarvan de procesgang en uitgangspunten binnen de waterschappen zodanig afwijken dat deze niet goed op NORA dan wel GEMMA te plotten zijn.

Op het moment kent de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. zeven actieve communities: