Algemeen

Binnen de WILMA wordt gewerkt met themagroepen en communities.

Themagroepen

Thema's zijn onderwerpen die raken aan de architectuur van een waterschap. In themagroepen wordt door architecten en informatieadviseurs van de waterschappen samen gewerkt aan een onderwerp. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld en kennis gedeeld. Vanuit de best practices van waterschappen wordt gewerkt aan een referentiearchitectuur op dit thema voor de enterprisearchitectuur van de waterschappen.

Voor de doorontwikkeling van de WILMA wordt daarnaast nadrukkelijk gekeken naar en onderwerpen geleend van de NORA en de GEMMA. Uitgangspunt is dat we alleen die zaken zelf oppakken die niet voorkomen in NORA en GEMMA óf waarvan de procesgang en uitgangspunten binnen de waterschappen zodanig afwijken dat deze niet goed op NORA dan wel GEMMA te plotten zijn.

Communities

Staat een thema voldoende, dan gaat de themagroep over in een community. Binnen de community kunnen architecten en informatieadviseurs verder werken aan het thema en kunnen mensen vanuit de business die inhoudelijk betrokken zijn bij dit thema hun vragen inbrengen die te maken hebben met het thema en samen zoeken naar (architectuur-) handvatten die hun werk beter of makkelijker kunnen maken. Die leden van de community die aangeven meer tijd te kunnen vrijmaken zijn trekkers voor het thema. Zij zorgen ervoor dat de themapagina’s op WILMA Online worden bijgehouden. Op het moment kent de WILMA vijf actieve communities: