Waterveiligheid


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.


Organisatorische laag WaterveiligheidSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding

Binnen het waterschap is waterveiligheid één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "droge voeten" kan worden uitgevoerd en Nederland door middel van dijken en waterkeringen tegen overstromingen is beschermd.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt waterveiligheid ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het functioneren van waterveiligheid. Hiermee kunnen beslissingen worden genomen, die samenhangen met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties.

Heb je vragen of wil je meedenken over Waterveiligheid, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

In de bijeenkomst van 8 september jl. is gesproken over:

 1. Toelichting op de uitgewerkte persona's van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.:
  1. informatieadviseur / -manager
  2. functioneel beheerder
  3. enterprise architect
  4. business manager
  5. ketenpartner
 2. Toelichting op de hoofdprocessen en subprocessen watersystemen
 3. Vervolg (roadmap)
Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg en Robert Borkes
Vergaderfrequentie iedere vier weken Vergaderdata
 • di 6 oktober 2020
 • di 3 november 2020
 • di 1 december 2020
Leden o.a.