Waterveiligheid


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag Waterveiligheid Organisatorische laag Waterveiligheid Informatielaag Waterveiligheid Applicatielaag Waterveiligheid Netwerklaag WaterveiligheidSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


Binnen het waterschap is waterveiligheid één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "droge voeten" kan worden uitgevoerd en Nederland door middel van dijken en waterkeringen tegen overstromingen is beschermd.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt waterveiligheid ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het functioneren van waterveiligheid. Hiermee kunnen beslissingen worden genomen, die samenhangen met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties.

Heb je vragen of wil je meedenken over Waterveiligheid, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

In de bijeenkomst van 12 januari jl. is gesproken over:

  1. Toelichting en vaststellen uitwerking Grondslagenlaag waterveiligheid en uitgewerkt model voor waterveiligheid
  2. Bedrijfsobjecten waterveiligheid
  3. Vervolg hoofd- en subprocessen waterveiligheid
Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg en Robert Borkes
Vergaderfrequentie iedere vier weken Vergaderdata
  • di 9 februari 2021
  • di 9 maart 2021
  • di 6 april 2021
  • di 4 mei 2021
  • di 1 juni 2021
  • di 29 juni 2021
Leden o.a.