Watersystemen


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag watersystemenOrganisatorische laag WatersystemenInformatielaag watersystemenApplicatielaag watersystemenNetwerklaag watersystemenSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


Binnen het waterschap is het watersysteem één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "voldoende water" kan worden uitgevoerd waarbij we de waterstand kunnen reguleren in tijden van droogte of overvloed.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt het watersysteem ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het watersysteem en beslissingen in samenhang met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties kunnen worden genomen.

Userstory

Vanuit de community Watersystemen wil ik...

 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de processen bouwen & inrichten, bedienen, onderhouden en monitoren, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van de primaire processen


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de bedrijfsobjecten, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de bedrijfsobjecten tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van de bedrijfsobjecten in de primaire processen


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de afgeleide principes, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van de afgeleide principes die van toepassing zijn op de primaire processen


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de rollen/taken/verantwoordelijkheden, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van rollen/taken/verantwoordelijkheden

Heb je vragen of wil je meedenken over Watersystemen, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

In de bijeenkomst van 12 oktober jl. is gesproken over:

 • Vaststellen aanpassingen in de organisatielaag en applicatielaag
  • Organisatielaag: rollen/taken/verantwoordelijkheden
  • Applicatielaag: per hoofdproces zijn de applicatiefuncties geïdentificeerd die de link leggen van hoofproces naar de applicaties die binnen watersystemen worden gebruikt
 • Bedrijfsobjecten
 • Fysieke processen watersystemen n.a.v. een uitwerking voor de waterketen
 • Vaststellen gegevensobjecten
 • Hoe verder volgend jaar
BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van den Berg en Robert Borkes
VergaderfrequentieIedere vier weken Vergaderdata
 • di 7 december 2021
Leden o.a.