Watersystemen


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Organisatorische laag WatersystemenVijf lagen model NORA.png
Over deze afbeelding


Binnen het waterschap is het watersysteem één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "voldoende water" kan worden uitgevoerd waarbij we de waterstand kunnen reguleren in tijden van droogte of overvloed.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt het watersysteem ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het watersysteem en beslissingen in samenhang met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties kunnen worden genomen.

Heb je vragen of wil je meedenken over Watersystemen, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg en Robert Borkes
Vergaderfrequentie Iedere vier weken Vergaderdata
  • di 1 september 2020
  • di 29 september 2020
  • di 27 oktober 2020
  • di 24 november 2020
  • di 22 december 2020
Leden o.a.