Waterketen


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Organisatorische laag WaterketenSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.

De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer houdt zich bezig met het transporteren en zuiveren van het afvalwater in een waterketen die door circulariteit van data optimaal is verbonden met haar ketenpartners binnen en buiten het waterschap en haar processen en assetmanagement doorlopend analyseert, stuurt en verbetert en dit energie- en grondstoffen-neutraal uitvoert.

De efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data dient te worden gefaciliteerd met:

 • Een integraal monitoringsysteem voor de hele keten;
 • Intensief gebruikt van sensoring en robotisering;
 • Toepassen van innovaties,


met als resultaat “zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten” door continue monitoring en analyse.

De AQUO definitie van het begrip waterketen omvat ook drinkwater, waterschappen hebben echter in dat deel van de keten geen directe rol.

Heb je vragen of wil je meedenken over het thema Waterketen, meld je dan aan bij Roel van Geene.

In de bijeenkomst van 17 december jl. is gesproken over:

 1. Archimatemodellen voor bedrijfsprocessen waterketen
Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van Geene
Vergaderfrequentie Iedere vijf weken Vergaderdata
 • wo 20 januari 2020
 • do 25 februari 2020
 • do 1 april 2020
 • do 6 mei 2020
 • do 10 juni 2020
Leden o.a.:
 • Johan van Dijk, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Paul van Gils, Waterschap Scheldestromen
 • Saskia Hanneman, Waterschapsbedrijf Limburg
 • Hans Mollen, Waterschap Brabantse Delta
 • Michel Slootweg, Waterschap Hollandse Delta