Primaire bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Primaire bedrijfsfuncties
ArchiMate-element Primaire bedrijfsfuncties
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMA/id-a0b1670b-1810-4536-b8be-c1a5a36be120
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Primaire bedrijfsfuncties
Documentatie  : De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd
Object ID  : a0b1670b-1810-4536-b8be-c1a5a36be120
Object ID_nl  : a0b1670b-1810-4536-b8be-c1a5a36be120
Original ID  : a0b1670b-1810-4536-b8be-c1a5a36be120
Semanticsearch  : primaire bedrijfsfuncties
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De primaire bedrijfsfuncties van een waterschap zorgen er voor dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd (Grouping) Primaire bedrijfsfuncties Het in staat houden of brengen van wegen, zodat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling. (BusinessFunction) Wegennetbeh- eer Het beschermen van Nederland tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringe- nbeheer Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffi- ng Het voorbereiden op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenz- org Het zuiveren van ontvangen water. (BusinessFunction) Waterketenbe- heer Het er voor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteem- beheer De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van de waterschappen. (BusinessFunction) Regulering De bedrijfsfunctie Relatiebeheer is ervoor verantwoordelijk dat het contact met externe relaties wordt onderhouden en benut. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensman- agement Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het in stand houden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart. (BusinessFunction) Vaarwegennet- beheer Gegevens die de karakteristieken van gegevens beschrijven. (BusinessObject) metagegeven CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 18-09-2023 14:19:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 14:19:07 CEST

</noinclude>