Inkoopcomponent

ArchiMate-element Inkoopcomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a0592dfe-93de-45ae-a106-f38d7432bd90
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Inkoopcomponent
Documentatie  : Een component die het inkopen van producten en diensten ondersteunt.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : a0592dfe-93de-45ae-a106-f38d7432bd90
Object ID_nl  : a0592dfe-93de-45ae-a106-f38d7432bd90
Original ID  : id-a0592dfe-93de-45ae-a106-f38d7432bd90
Semanticsearch  : inkoopcomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :