AP09. Ontkoppelde functionaliteiten

ArchiMate-modellen > WILMA > Principles > AP09. Ontkoppelde functionaliteiten
ArchiMate-element AP09. Ontkoppelde functionaliteiten
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-34f11789-dd94-47be-aea3-94b73314a4f9
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : AP09. Ontkoppelde functionaliteiten
Documentatie  : Stelling:

We gebruiken ontkoppelde functionaliteiten. We gebruiken functionaliteiten die los van elkaar kunnen werken en kunnen samenwerken via gestandaardiseerde diensten.


Rationale: Ontkoppeling draagt bij aan wendbaarheid en robuustheid.


Implicaties: 1. Functionaliteiten beperken zich tot hun kern (‘do one thing and do it well’). 2. Functionaliteit wordt afgebakend en door zelfstandig functionerende onderdelen geleverd (‘seperation of concerns’). 3. Zelfstandig werkende functionele componenten zijn beschreven in een dienstencatalogus. 4. Bij samenwerking zijn voor alle partijen heldere dienstverleningsovereenkomsten aanwezig. In de dienstverlening aan burgers en bedrijven maken we gebruik van specialistische functionaliteit zoals authenticatie en machtiging.


Voorbeelden: Interactie-functies zoals portalen en apps bevatten uitsluitend presentatielogica en vragen elders aanwezige gegevens en functionaliteit op via diensten.

Voor het opvragen van kerngegeven bieden we platformonafhankelijke gegevensdiensten.
Bron  : https://www.noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Principe
Object ID  : 34f11789-dd94-47be-aea3-94b73314a4f9
Object ID_nl  : 34f11789-dd94-47be-aea3-94b73314a4f9
Original ID  : id-34f11789-dd94-47be-aea3-94b73314a4f9
Semanticsearch  : ap09. ontkoppelde functionaliteiten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Stelling: We gebruiken ontkoppelde functionaliteiten. We gebruiken functionaliteiten die los van elkaar kunnen werken en kunnen samenwerken via gestandaardiseerde diensten. Rationale: Ontkoppeling draagt bij aan wendbaarheid en robuustheid. Implicaties: 1. Functionaliteiten beperken zich tot hun kern (‘do one thing and do it well’). 2. Functionaliteit wordt afgebakend en door zelfstandig functionerende onderdelen geleverd (‘seperation of concerns’). 3. Zelfstandig werkende functionele componenten zijn beschreven in een dienstencatalogus. 4. Bij samenwerking zijn voor alle partijen heldere dienstverleningsovereenkomsten aanwezig. In de dienstverlening aan burgers en bedrijven maken we gebruik van specialistische functionaliteit zoals authenticatie en machtiging. Voorbeelden: Interactie-functies zoals portalen en apps bevatten uitsluitend presentatielogica en vragen elders aanwezige gegevens en functionaliteit op via diensten. Voor het opvragen van kerngegeven bieden we platformonafhankelijke gegevensdiensten. (Principle) AP09. Ontkoppelde functionaliteiten Grouping Afgeleide principes Stelling: Ons waterschap gaat doelmatig om met haar publieke middelen Rationale: Waterschappen worden betaald uit publieke middelen, deels via directe heffingen opgelegd aan bedrijven en huishoudens. Wij zijn aan de belastingbetaler verplicht om doelmatig om te gaan met de middelen die wij ter beschikking hebben. Uitgaven van het waterschap dienen direct of indirect bij te dragen aan het doel om duurzaam onze taken te blijven uitvoeren: waterkeringbeheer, regionaal waterbeheer, rioolwaterzuiveringsbeheer (en voor een aantal waterschappen wegenbeheer). Implicaties: Het geheel van activiteiten (investeringen en onderhoud/exploitatie) wordt zo bepaald dat deze ons waterschap in staat stelt duurzaam te voldoen aan wettelijke verplichtingen en strategische doelstellingen. Activiteiten die hieraan niet of onvoldoende bijdragen, krijgen dus geen prioriteit. Om als organisatie continu “in control” te zijn, dient de Planning en Control cyclus goed te zijn ingericht: vooraf bewuste keuzes maken, tijdens uitvoering sturen op basis van betrouwbare voortgangsinformatie (BI) en achteraf (en waar nodig gedurende de uitvoering) verantwoorden richting bestuur en maatschappij. Er is in het kader van doelmatigheid continu aandacht voor de vraag welke activiteiten we zelf uitvoeren en welke we onder regie uitbesteden. (Principle) BP09: Ons waterschap gaat doelmatig om met haar publieke middelen CompositionRelationship SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan Deze svg is op 22-11-2021 07:14:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-11-2021 07:14:37 CET