Id-0795ea79-72fd-4b45-8f82-a737bf4f806f

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet > Vormen > Id-0795ea79-72fd-4b45-8f82-a737bf4f806f
ArchiMate-vorm Id-0795ea79-72fd-4b45-8f82-a737bf4f806f
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0795ea79-72fd-4b45-8f82-a737bf4f806f
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-5560548c-dc3c-43c8-855e-ff75a1c2a962
ArchiMate-element  : Monitoring vaarwegennet (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 941
Y-coördinaat  : 1036
Z-coördinaat  : 29
Breedte  : 121
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0795ea79-72fd-4b45-8f82-a737bf4f806f
Semanticsearch  : id-0795ea79-72fd-4b45-8f82-a737bf4f806f