Hoofdpagina

WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur):

  • Is een richtinggevend en sturend instrument voor het inrichten van de informatiehuishouding van de waterschappen.
  • Bestaat uit modellen die inzicht geven in de functies en informatievoorziening van de waterschappen.
  • Beschrijft de belangrijkste eisen die waterschappen stellen aan hun (gezamenlijke) processen en informatievoorziening.
Het bewerken van de inhoud wordt gecoördineerd door Het Waterschapshuis. De WILMA werkt niet met aparte publicatieversies, maar publiceert wijzigingen direct.