DisplayArchiMateExports

Dit is een overzicht van alle exports van de ArchiMate modellen die op deze omgeving beschikbaar zijn. Deze exports worden automatisch aangemaakt tijdens de SWC Import of kunnen anders automatisch worden aangemaakt via een hyperlink (Genereer export).


ArchiMate modelBeschrijvingBestand
SWC kennismodel
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
20 May 2020 20:25:19.

Tijdstip export:
08 April 2022 11:21:05.
Het kennismodel toont de in de Referentiearchitectuur toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken.Download bestand (XML-bestand, 0.34 Mb)
Structuur en Governance WILMA Online
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
24 October 2020 11:54:46.

Tijdstip export:
28 July 2022 09:58:16.
Dit model beschrijft uit welke elementen (applicaties, informatie, etc.) WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online is opgebouwd, hoe deze elementen samenhangen en hoe ze beheerd worden.Download bestand (XML-bestand, 0.10 Mb)
WIA
Archimate-versie: 3.1
Met de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) worden de volgende doelen beoogd:*vinden van de gemene deler van de werkprocessen zoals die in de verschillende waterschappen worden gedefinieerd op basis van hun taakstelling;*stimuleren van samenwerking bij de ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking en -toetsing; *stroomlijnen van de gegevensuitwisseling tussen applicaties en bedrijfsprocessen.In het document 'Waterschaps Informatie Architectuur' wordt beschreven:*welke architectuurmethodiek is gehanteerd;*hoe het proces in de fase Business Architectuur is verlopen en welke waterschappen hebben deelgenomen;*hoe het referentiewaterschap dient te worden geïnterpreteerd;*hoe de Business Architectuur er uitziet, met aandacht voor bedrijfsfuncties en bedrijfsgegevens.Geen export gevonden
WILMA
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
27 July 2022 16:06:24.

Tijdstip export:
28 July 2022 09:58:12.
Dit is het referentiearchitectuurmodel van de waterschappen. Onder referentiearchitectuur verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche.Download bestand (XML-bestand, 3.90 Mb)
WILMA kennismodel
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
20 May 2022 15:28:58.

Tijdstip export:
30 June 2022 14:13:46.
Het kennismodel toont de in de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. De waterschappen volgen hierin zo veel mogelijk de GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur.Download bestand (XML-bestand, 0.37 Mb)