Begrippenkader

 

Begrippen WILMA

  • Bedrijfsfunctiemodel: Een bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. doorgaans stabiel van aard. (Community Actualisatie)
  • Gegevensbeheer: GegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context. is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context. (niet vastgesteld)
  • Testbegrip: TestbegripTestbegrip (Testing 123)