Bedrijfsobjecten

Bedrijfsobjecten

Wat zijn bedrijfsobjecten?

Dit zijn de objecten binnen een organisatie waarvan we gegevens willen vastleggen. Niet alleen van fysieke objecten zoals bijvoorbeeld een dijk of een gemaal, maar bijvoorbeeld inspectie, een schouw of contract en/of document. Het vastleggen van gegevens over een bedrijfsobject is het resultaat van een proces. Bijvoorbeeld het resultaat van het proces opstellen contract is het bedrijfsobject contract.

Wat is een bedrijfsobjectenmodel?

Het onderstaande WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. bedrijfsobjectenmodel biedt een overzicht van de bedrijfsobjecten die vanuit de verschillende processen binnen een waterschap worden gecreëerd.

Waarvoor kan een waterschap het WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. bedrijfsobjectenmodel gebruiken?

Het WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. bedrijfsobjectenmodel creëert een gemeenschappelijke taal voor de meest gebruikte objecten waar waterschappen mee werken. Een waterschap kan bedrijfsobjectenmodel van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. gebruiken om te controleren of het eigen bedrijfsobjectenmodel compleet is en of daar geen bedrijfsobjecten in ontbreken.

Met name mensen die zich bezig houden met informatiestromen binnen een waterschap (informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.) kunnen op basis van het bedrijfsobjectenmodel controleren of hun vraag (informatiebehoefte) kan worden ingevuld met de informatie vanuit de beschikbare bedrijfsobjecten. Indien de informatie niet aansluit op de informatiebehoefte kan een waterschap de informatie optimaliseren of uitbreiden. Dit kan door bijvoorbeeld door te kijken welke bedrijfsobjecten nog niet worden gebruikt en of daarover wel de juiste gegevens worden vastgelegd.

Daarnaast ligt de toepassing van het bedrijfsobjectmodel in het ondersteunen van organisatie brede discussies over verantwoordelijkheden voor het beheren van gegevens.


Een overzicht van de bedrijfsobjecten en het bedrijfs- en objectenmodel zijn onder constructie en worden binnenkort toegevoegd.