Actualisatie WILMAStavaza actualisatie.png
Over deze afbeelding


De werkgroep actualisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen en up-to-date houden van een breedgedragen WiLMA referentiearchitectuur. De werkgroep komt pakweg elke vijf weken bij elkaar. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met principes, standaarden, het bedrijfsfunctiemodel en de bedrijfsprocessen. De belangrijkste opdracht hierbij is de samenhang van de WiLMA te bewaken en te borgen dat de architectuur conform de afspraken in het kennismodel wordt beschreven. Zowel de huidige WiLMA-status als nieuwe ontwikkelingen spelen hierbij een grote rol.

Heb je vragen of wil je meedenken over de actualisatie WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie., meld je dan aan bij Roel van Geene.

BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van Geene
VergaderfrequentieIedere vijf weken Vergaderdata
  • wo 9 september
  • wo 14 oktober
  • wo 18 november
  • wo 23 december
Leden o.a.
  • Margreet Lucieer, Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
  • Gerco Weststeijn, Waterschap Aa en Maas