Bedrijfsprocesmodel

ArchiMate-modellen > WILMA kennismodel > Views > Bedrijfsprocesmodel
Legenda
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
ArchiMate-view Bedrijfsprocesmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAkennismodel/id-0f57b193-9362-488a8-cfe0-8ec37535b67
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Bedrijfsprocesmodel
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 0f57b193-9362-488a8-cfe0-8ec37535b67
Object ID_nl  : 0f57b193-9362-488a8-cfe0-8ec37535b67
Original ID  : id-0f57b1939362488a8cfe08ec37535b67
Semanticsearch  : bedrijfsprocesmodel
Elementen  : 
Relaties  :