Bedrijfsdeelservice

ArchiMate-element Bedrijfsdeelservice
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : WILMAkennismodel/Id-e723a42063794b8b28da1ffe3b576243
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Bedrijfsdeelservice
Documentatie  : Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.-referentieprocessen(?), levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld.
Opmerking  : niet als aparte entiteit opnemen, een deelservice kan als bedrijfsservice gemodelleeerd worden (d.m.v. samengesteld uit relatie)
Bron  : GEMMA Procesarchitectuur 2.0
Uitwerking  : Nergens
Semanticsearch  : bedrijfsdeelservice
ArchiMate-views  : 
Relaties  :