Referentiecomponent

ArchiMate-element Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAkennismodel/Id-b9ef03ada57716bfc03096168b730cbf
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Referentiecomponent
Documentatie  : Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
Naamgevingsconventie  : Zelfstandig naamwoord eindigen met 'component'
Voorbeeld  : Bezwaarcomponent, Zaaksysteemcomponent, Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Uitwerking  : Generiek
Bron  : GEMMA 2.0
Semanticsearch  : referentiecomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard ApplicationComponent Softwarepakket Een aggregatie van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die samen zorgen voor het 'administreren van zaakdocumenten'. (ApplicationCollaboration) Applicatiesamen- werking Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefuncti- e RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship geeft invulling aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship is toegewezen aan ServingRelationship wordt gebruikt door Deze svg is op 13-10-2020 01:29:23 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 13-10-2020 01:29:23 CEST