Bedrijfsproces

ArchiMate-element Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAkennismodel/Id-6e57eb903906ca66c87cb5b547d390e9
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Bedrijfsproces
Documentatie  : Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie.
Naamgevingsconventie  : Werkwoord met een zelfstandig naamwoord
Bron  : GEMMA procesarchitectuur 3.0
Uitwerking  : Generiek
Voorbeeld  : Behandelen vergunningaanvraag
Semanticsearch  : bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag be�nvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefuncti- e Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservic- e Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de WILMA-referentieprocessen(?), levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. (BusinessService) Bedrijfsdeelserv- ice SpecializationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship is toegewezen aan TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot ServingRelationship ondersteunt ServingRelationship ondersteunt RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 13-10-2020 01:29:02 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 13-10-2020 01:29:02 CEST