WILMA voor projectleiders

Omdat de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. de essentie van de waterschappen weergeeft in een gemeenschappelijke taal, kan het gebruikt worden om afspraken te maken en sturing te geven aan gezamenlijke ontwikkelingen. In het bijzonder kan de referentiearchitectuur op de volgende manieren gebruikt worden:

 • De principes worden gebruikt door:
  • Management als richtlijnen bij de besluitvorming rond nieuwe ontwikkelingen.
  • Projecten als kader voor het maken van concrete ontwerpkeuzen.
 • De modellen worden gebruikt door:
  • Management om keuzen te maken tussen zaken die gezamenlijk opgepakt kunnen worden en zaken die elk waterschap voor zich oppakt.
  • Projecten als kader voor het maken van concrete ontwerpkeuzen, met name met betrekking tot afbakening van informatiesystemen.
  • Beleidsmedewerkers om de impact van vernieuwingen inzichtelijk te maken.
  • Informatie-adviseurs om gegevensgebruik en gegevensuitwisseling te borgen.


Het vooraf opstellen van een architectuur kan bijdragen aan het voorkomen van suboptimale keuzen of opwerpen van beperkingen voor andere ontwikkelingen. Het gebruik van de modellen helpt ook om nieuwe kansen voor samenwerking, en daarmee bijvoorbeeld kostenbesparing, te identificeren. De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. is geen ontwerp, maar geeft richting aan ontwerp. In projecten zullen nog steeds concrete keuzen gemaakt moeten worden.

Een concreet voorbeeld van het gebruik van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. is bij (gezamenlijke) ontwikkelingen:

 • Projecten krijgen bij de start een project start architectuur (PSA) mee, waarin de principes van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. vertaald worden naar concrete ontwerpkeuzen voor het project.
 • De modellen van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. kunnen bijdragen aan het bepalen van de scope door het helder maken van afbakening en structuur van de te ontwikkelen oplossing.