WILMA voor bestuurders

Samenwerken, overzicht, verbeteren

Om in te spelen op de veranderingen in de samenleving hebben de waterschappen het Digikompas opgesteld, de visie op de dienstverlening van de waterschappen in de informatiesamenleving. Vanuit vijf principes wordt richting gegeven aan de digitale ontwikkelingen bij de waterschappen:

  1. Waterschappen zijn toegankelijk
  2. Waterschappen reageren alert
  3. Waterschappen zijn transparant
  4. Waterschappen zijn betrouwbaar
  5. Waterschappen werken samen


Per principe wordt in het Digikompas de koppeling met landelijke programma’s en wetgeving aangegeven. Ook is er een nadere detaillering opgesteld door de Unie van Waterschappen. WILMA geeft overzicht en inzicht zodat impact voor bedrijfsvoering kan worden bepaald.