WILMA voor bestuurders

Samenwerken, overzicht, verbeteren

Om in te spelen op de veranderingen in de samenleving hebben de waterschappen het Digikompas opgesteld, de visie op de dienstverlening van de waterschappen in de informatiesamenleving. Vanuit vijf principes wordt richting gegeven aan de digitale ontwikkelingen bij de waterschappen:

  1. Waterschappen zijn toegankelijk
  2. Waterschappen reageren alert
  3. Waterschappen zijn transparant
  4. Waterschappen zijn betrouwbaar
  5. Waterschappen werken samen


Per principe wordt in het Digikompas de koppeling met landelijke programma’s en wetgeving aangegeven. Ook is er een nadere detaillering, de Baseline Basis op Orde, opgesteld door de Unie van Waterschappen. WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. geeft overzicht en inzicht zodat impact voor bedrijfsvoering kan worden bepaald.


Waterschappen voegen net als andere overheidsorganisaties publieke waarde toe aan de omgeving. De publieke waarde gaat over de juiste balans tussen de legitieme (waterbeheer)taak, de maatschappelijke waarde voor de samenleving en de organisatie met juiste mensen en middelen (Operationele Capaciteit) om die waarde te creëren.

Drie blauwe bollen vertegenwoordigen legitimiteit, maatschappelijke doel en operationele capaciteit. Zij hebben relaties met elkaar. In het midden een blauwe rechthoek staat voor strategisch publiek bestuur. Deze verbindt ook de drie domeinen.


Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het aanbrengen van die juiste balans, gebaseerd op het democratisch mandaat dat u daarvoor hebt gekregen. U brengt die balans aan door strategische doelstellingen te formuleren en de uitvoering daarlangs te bewaken. Het is zaak dat het waterschap in staat is om de uitvoering maximaal af te stemmen op de strategische koers die u uitzet. Daarin helpt het als eerste dat het verband, de samenhang, tussen uitvoering en strategische doelstellingen helder is. Als tweede is het belangrijk om in de continu veranderende context gerichte bijsturing en aanpassing door bestuur en organisatie mogelijk te maken.

Enterprise architectuur is een hulpmiddel voor het aanbrengen van samenhang en het gericht bijsturen en verbeteren van de bedrijfsvoering van een organisatie. Er worden (impact)analyses ingezet op bestaande beleidsprincipes, producten, processen, mensen en middelen en hun onderlinge samenhang hetgeen resulteert in een gericht, samenhangend verbeterpakket van maatregelen. Ieder waterschap kan (en moet tot op zekere hoogte) zijn eigen ‘enterprise architectuur’ inzetten als hulpmiddel voor bedrijfsvoeringsverbetering.

De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. staat voor Waterschap Informatie & Logisch Model Architectuur en is de ‘referentiearchitectuur van de waterschappen’. Waterschapsarchitecten gebruiken WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. bij het opstellen van de enterprise architectuur van een waterschap. Het is een soort ‘model’-waterschap waar ieder waterschap uit kan putten en kan toepassen op zijn eigen situatie. Leveranciers kunnen de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.-referentie gebruiken als ontwerpstartpunt voor een oplossing of product voor de waterschappen.

WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. maakt zo het verbeteren van de bedrijfsvoering van waterschappen efficiënter.