WILMA thesaurus

4 maart 2021WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. heeft nu ook een thesaurus waar de architectuurbegrippen worden beschreven die worden gebruikt voor het inrichten van de referentiearchitectuur voor de bedrijfsvoering van de waterschappen.

Een dijk... is dat een opgeworpen waterkering (Van Dale)? Of is het (in grote delen van Zuid- en Oost-Nederland) vooral een kunstmatig aangelegde, hoger gelegen, rechte weg door een (voormalig) moerassig gebied en slechts zelden een waterkering (Wikipedia)?

Om met elkaar in gesprek te gaan is het belangrijk dat je elkaar verstaat en weet wat je precies bedoelt. Dit geldt niet alleen voor dijken, of stuwen, maar ook voor architectuurbegrippen zoals referentiecomponent, bedrijfsfunctie, bedrijfsproces of gegevensmanagement.

Deze architectuurbegrippen worden gebruikt bij het inrichten van de referentiearchitectuur voor de waterschappen en zijn nu ondergebracht in de WILMA thesaurus

Zie ook: Alle nieuwsberichten