WILMA thesaurus

4 maart 2021WILMA heeft nu ook een thesaurus waar de architectuurbegrippen worden beschreven die worden gebruikt voor het inrichten van de referentiearchitectuur voor de bedrijfsvoering van de waterschappen.

Een dijk... is dat een opgeworpen waterkering (Van Dale)? Of is het (in grote delen van Zuid- en Oost-Nederland) vooral een kunstmatig aangelegde, hoger gelegen, rechte weg door een (voormalig) moerassig gebied en slechts zelden een waterkering (Wikipedia)?

Om met elkaar in gesprek te gaan is het belangrijk dat je elkaar verstaat en weet wat je precies bedoelt. Dit geldt niet alleen voor dijken, of stuwen, maar ook voor architectuurbegrippen zoals referentiecomponent, bedrijfsfunctie, bedrijfsproces of gegevensmanagement.

Deze architectuurbegrippen worden gebruikt bij het inrichten van de referentiearchitectuur voor de waterschappen en zijn nu ondergebracht in de WILMA thesaurus

Zie ook: Alle nieuwsberichten