WILMA Blogs

Blog Auteur Korte samenvatting Publicatiedatum
Gegevensmanagement; binnen de NORA, GEMMA en WILMA samenwerken aan een goede informatiehuishouding Wim Stolk, Roel van den Berg Gegevensmanagement, ofwel: de informatiehuishouding, gaat over het op de juiste manier ophalen, verwerken, borgen en vernietigen van gegevens binnen een organisatie. Goed gegevensmanagement zorgt ervoor dat organisaties voor al hun werkzaamheden steeds de juiste informatie voorhanden hebben. In deze blog vertellen Wim Stolk van de NORA en Roel van den Berg van de WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. over gegevensmanagement bij de Nederlandse overheid en bij de waterschappen. 1 juli 2020
Alle blogs