Inspectiecomponent

ArchiMate-element Inspectiecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-f45c8328-5417-4e07-b1dc-8c8da83c22f1
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Inspectiecomponent
Documentatie  : Component voor het inspecteren van de assets van het waterschap.
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
Object ID  : f45c8328-5417-4e07-b1dc-8c8da83c22f1
Object ID_nl  : f45c8328-5417-4e07-b1dc-8c8da83c22f1
Original ID  : id-f45c8328-5417-4e07-b1dc-8c8da83c22f1
Semanticsearch  : inspectiecomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :