plan

ArchiMate-element plan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ebbb927c-0fda-443b9-067d-51144fd48cd
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : plan
Documentatie  : Beschrijving van uit te voeren activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). (Bron: Aquo)
Bron  : https://www.aquo.nl/index.php/Id-5eea2a33-2894-47ff-80a4-4c5d72b976f6
Object ID  : ebbb927c-0fda-443b9-067d-51144fd48cd
Object ID_nl  : ebbb927c-0fda-443b9-067d-51144fd48cd
Original ID  : id-ebbb927c0fda443b9067d51144fd48cd
Semanticsearch  : plan
ArchiMate-views  : 
Relaties  :