Architectuur IT-hosting

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Architectuur IT-hosting
Architectuur IT-hosting
Grouping Waterschaps Managed Services (WMS) De PaaS componenten draaien altijd in een container. Hiermee zijn ze gegarandeerd onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur en is een verhuizing naar een andere omgeving of leverancier eenvoudig. (Node) Containers De besturing en de monitoring van de omgevingen is sterk gestandaardiseerd. (TechnologyFunction) Management & Monitoring Het creëren van nieuwe onderdelen, het doen van onderhoud (patches, upgrades) en het op- en afschalen van resources, het creëren van netwerken en segmenten is allemaal gescript (software defined). De scripts kunnen ook via een portaal worden “afgetrapt”. Hiermee ontstaat er ‘Infrastructure as Code’. (TechnologyService) Containerdeployment &- monitoring Bij het geautomatiseerd lanceren van een nieuwe omgeving wordt automatisch de logging en monitoring geregeld. Hierdoor is er geen enkel systeem dat ontsnapt aan de noodzakelijke controle en bewaking. Ook de inzet en gebruik van resources kan dan goed gemanaged worden (resource monitoring in combinatie met scale up en scale down), wat essentieel is voor een goede kostenbeheersing. (TechnologyService) Virtuele componentendeployment &- monitoring Alle onderliggende fysieke componenten worden altijd volledig gemonitord (TechnologyService) Fysieke componenten monitoring Essentieel voor het stimuleren van hergebruik is dat er een ‘Componenten catalogus’ is. In deze catalogus zijn alle componenten die als ‘Infrastructure as Code’ beschikbaar zijn eenvoudig vindbaar. Deze componenten kunnen direct “gelauncht” worden en zijn daarmee direct beschikbaar. (TechnologyService) Componentencatalogus IaaS staat voor 'Infrastructure as a Service. IaaS biedt de infrastructuur, samen met alle externe netwerkelementen aan vanuit de (private) cloud. (Node) IaaS-container Framework van beleid en technologie om te garanderen dat de juiste gebruikers correcte toegang hebben tot technologiebronnen. (SystemSoftware) IAM Een programma dat een computer laat draaien, het gaat om met de (logische of fysieke) hardware zodat andere programma's dat niet hoeven te doen. (SystemSoftware) Operating system ArchiMateNote ... Node PaaS: Webserver Een programma dat een computer laat draaien, het gaat om met de (logische of fysieke) hardware zodat andere programma's dat niet hoeven te doen. (SystemSoftware) Operating system Framework van beleid en technologie om te garanderen dat de juiste gebruikers correcte toegang hebben tot technologiebronnen. (SystemSoftware) IAM Een webserver is een programma dat via een netwerk HTTP-verzoeken ontvangt en documenten naar de client stuurt. (SystemSoftware) Webserversoftware Node PaaS: Database Een database is een systeem waar data geordend en overzichtelijk verzameld wordt. (SystemSoftware) Databasemanagem- ent software Framework van beleid en technologie om te garanderen dat de juiste gebruikers correcte toegang hebben tot technologiebronnen. (SystemSoftware) IAM Een programma dat een computer laat draaien, het gaat om met de (logische of fysieke) hardware zodat andere programma's dat niet hoeven te doen. (SystemSoftware) Operating system Platform as a Service (PaaS) is een vorm van cloudcomputing die als dienst wordt aangeboden, en biedt een platform aan waarmee klanten applicaties kunnen ontwikkelen, uitvoeren en beheren zonder de complexiteit van het bouwen en onderhouden van de onderliggende software en infrastructuur. (Node) PaaS-container: X Framework van beleid en technologie om te garanderen dat de juiste gebruikers correcte toegang hebben tot technologiebronnen. (SystemSoftware) IAM Een programma dat een computer laat draaien, het gaat om met de (logische of fysieke) hardware zodat andere programma's dat niet hoeven te doen. (SystemSoftware) Operating system ArchiMateNote ... Grouping Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Fysiek betekent aanwijsbaar, tastbaar in de werkelijkheid (Grouping) Fysiek Alle voorzieningen die nodig zijn om de fysieke computers en netwerken goed te laten werken (Facility) Faciliteiten Stroomnet (meestal 230V) voor de eergielevering aan de elektrische apparaten (Equipment) Stroomvoorziening Fysieke apparaten die het mogelijk maken om veel systemen onderling verbonden te laten zijn. (Device) Netwerkapparatuur Alle maatregelen die getroffen worden om te zorgen dat uitsluitend de juiste personen fysiek toegang hebben tot de systemen. (Equipment) Fysieke beveiliging Apparaat dat bepaald welk netwerkverkeer binnen het netwerk of tussen het netwerk en de buitenwereld is toegestaan. (Device) Fysieke firewalls Installatie om de geproduceerde warmte af te voeren zodat de bedrijfstemperatuur binnen de gewenste marges blijft. (Equipment) Koeling Een computersysteem dat gebouwd is op het leveren van processing-capaciteit, geheugen en fysieke opslag. Deze systemen zijn dus ontdaan van alle "toeters en bellen" voor persoonlijk gebruik. (Device) Blade servers Fysieke informatiedragers waar informatie voor langere tijd opgeslagen kan worden. (TechnologyService) Fysieke opslag Essentiële onderdelen van een computer: de processor die bewerkingen uitvoert op informatie die (tijdelijk) in het (werk)geheugen aanwezig is. (TechnologyService) Processing en geheugen Een netwerkverbinding is de fysieke verbondenheid die mogelijk maakt dat elektronische apparaten over een datacommunicatienetwerk kunnen communiceren. (TechnologyService) Fysieke netwerkverbinding Virtueel betekent iets dat niet aanwijsbaar is in de fysieke wereld maar wel gedefinieerd is en functioneert zonder harde koppeling met de fysieke onderliggende werkelijkheid. (Grouping) Virtueel Deze machines bestaan uitsluitend softwarematig. De verschillende VM’s staan alleen in een gedeeld netwerk als daar een technische noodzaak voor is. In andere gevallen zijn ze geïsoleerd van elkaar. (Node) Virtuele machines (VM) Dit netwerk bestaat uitsluitend softwarematig. Toegang tot de systemen wordt op de netwerkverbinding direct verleend of geweigerd. Het virtuele netwerk (software defined) is sterk gesegmenteerd. Alleen de noodzakelijke toegang tot een specifiek segment wordt gegeven en alleen noodzakelijke communicatie tussen specifieke segmenten wordt toegestaan. Hierdoor worden zowel de kans op, als de impact van bedreigingen, hacks, gijzeling, etc sterk gereduceerd. (CommunicationNetwork) Netwerkinrichting Algemene hosting vanuit een (portable) container op basis van virtuele infrastructuur (TechnologyService) Containerservice Specifieke platformdienst gehost in een (portable) container op basis van virtuele infrastructuur (TechnologyService) Platformservice X Database als platformdienst gehost in een (portable) container op basis van virtuele infrastructuur (TechnologyService) Relational Database Management services Webserver als platformdienst gehost in een (portable) container op basis van virtuele infrastructuur (TechnologyService) Webservices Vanuit de virtuele netwerkinrichting zijn beveiligde connecties mogelijk met: • Microsoft 365 (als de IaaS onder de Enterprise Agreement afgenomen wordt van Microsoft, zal dit in dezelfde omgeving zitten) • SaaS-diensten • Andere cloud-diensten • On-Prem datacenters Deze verbindingen zijn, net als het interne netwerk, gescript. Hierdoor is standaardisatie en veiligheid goed te garanderen. Voor de verschillende connecties worden standaarden gedefinieerd (inrichting van switches, firewalls, etc.) die door scripts afgedwongen worden. (Path) Beveiligde connectie Grouping Waterschaps-eigen services SaaS oplossingen waarmee informatieuitwisseling plaatsvindt vanuit WMS (TechnologyService) Software as a Service De standaard Microsoft365 (M365) omgeving die alle waterschappen hebben, met daarin onder andere identity management ingericht op basis van Azure AD (TechnologyService) Microsoft 365 Cloudomgevingen die (nog) bij andere leveranciers worden afgenomen (TechnologyService) Cloudservices derden Informatiesystemen die draaien op fysieke infrastructuur van organisaties die ook gebruik maken van WMS (TechnologyService) On Premises Datacenter-services ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship zijn verbonden met AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:14:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:14:26 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
ArchiMate-view Architectuur IT-hosting
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMA/id-eba24956-456e-40a59-bf19-a2c24bfa2a6
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Architectuur IT-hosting
Publiceren  : Wiki
Object ID  : eba24956-456e-40a59-bf19-a2c24bfa2a6
Object ID_nl  : eba24956-456e-40a59-bf19-a2c24bfa2a6
Original ID  : id-eba24956456e40a59bf19a2c24bfa2a6
Semanticsearch  : architectuur it-hosting
Elementen  : 
Relaties  :