wateradvies

ArchiMate-element wateradvies
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e9984f6b-5832-4a04a-05aa-608077737ff
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : wateradvies
Documentatie  : Advies van het waterschap inzake de watertoets dat verwerkt moet worden in de waterparagraaf.
Object ID  : e9984f6b-5832-4a04a-05aa-608077737ff
Object ID_nl  : e9984f6b-5832-4a04a-05aa-608077737ff
Original ID  : id-e9984f6b58324a04a05aa608077737ff
Semanticsearch  : wateradvies
ArchiMate-views  : 
Relaties  :