IT-objectencomponent

ArchiMate-element IT-objectencomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e928fab4-3403-4ef0-9807-cd3bf64e54fb
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : IT-objectencomponent
Documentatie  : De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase"
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : e928fab4-3403-4ef0-9807-cd3bf64e54fb
Object ID_nl  : e928fab4-3403-4ef0-9807-cd3bf64e54fb
Original ID  : id-e928fab4-3403-4ef0-9807-cd3bf64e54fb
Semanticsearch  : it-objectencomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :