werkingsgebied

ArchiMate-element werkingsgebied
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e8f5a42e-9f38-40f59-1707-4460344a7ec
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : werkingsgebied
Documentatie  : Werkingsgebied is een juridische term, als je denkt vanuit de juridische regels. Werkingsgebied betreft het (ruimtelijk) gebied waarop een juridische regel betrekking heeft. (uit: IMTR)
Object ID  : e8f5a42e-9f38-40f59-1707-4460344a7ec
Object ID_nl  : e8f5a42e-9f38-40f59-1707-4460344a7ec
Original ID  : id-e8f5a42e9f3840f5917074460344a7ec
Semanticsearch  : werkingsgebied
ArchiMate-views  : 
Relaties  :