overtreding

ArchiMate-element overtreding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e2bf8624-23d7-48cea-d728-4f8cd48b699
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : overtreding
Documentatie  : Een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Object ID  : e2bf8624-23d7-48cea-d728-4f8cd48b699
Object ID_nl  : e2bf8624-23d7-48cea-d728-4f8cd48b699
Original ID  : id-e2bf862423d748cead7284f8cd48b699
Semanticsearch  : overtreding
ArchiMate-views  : 
Relaties  :