Subsidiescomponent

ArchiMate-element Subsidiescomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-e1e8904b-6570-4472-bdc0-0e1296804821
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Subsidiescomponent
Documentatie  : Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : e1e8904b-6570-4472-bdc0-0e1296804821
Object ID_nl  : e1e8904b-6570-4472-bdc0-0e1296804821
Original ID  : id-e1e8904b-6570-4472-bdc0-0e1296804821
Semanticsearch  : subsidiescomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :