Gegevenskwaliteitsmanagement

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Gegevenskwaliteitsmanagement
ArchiMate-element Gegevenskwaliteitsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-d9a06768-14c4-4bf5b-1661-dfab7574e57
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Gegevenskwaliteitsmanagement
Documentatie  : Het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie daaraan stelt.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : d9a06768-14c4-4bf5b-1661-dfab7574e57
Object ID_nl  : d9a06768-14c4-4bf5b-1661-dfab7574e57
Original ID  : id-d9a0676814c44bf5b1661dfab7574e57
Semanticsearch  : gegevenskwaliteitsmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie daaraan stelt. (BusinessFunction) Gegevenskwal- iteitsmanagem- ent Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (BusinessObject) standaard Beschrijving van de kwaliteitseisen, acties en maatregelen en afspraken die nodig zijn voor het borgen of optimaliseren van datakwaliteit binnen een waterschap. (BusinessObject) datakwaliteitsp- lan Berichtgeven over en aannemen van de eisen die gesteld worden aan gegevens. (BusinessProcess) communiceren en adopteren datakwaliteitse- isen Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensman- agement Het op gezette tijden toetsen of gegevens voldoen aan de daaran gestelde criteria. (BusinessProcess) periodiek controleren conformiteit datakwaliteitse- isen Bekijken en waarderen of de criteria die gesteld worden aan gegevens nog aansluiten op behoefte. (BusinessProcess) evalueren datakwaliteitse- isen Het specificeren van de criteria waar data aan moet voldoen. (BusinessProcess) opstellen datakwaliteitse- isen BusinessProcess optimaliseren datakwaliteit Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een melding betreffende een (vermeende) fout in brondata. (BusinessProcess) Behandelen terugmelding Het inrichten van activiteiten om in de organisatie op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessProcess) inrichten gegevensbehe- er- en distributieproc- es Het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (link naar kernregistratie, procesregistrat en basisregistratie), en het beheren van gegevens over gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karaketeristieke, bron, doel etc.). (BusinessFunction) Brondatabehe- er BusinessFunction Documentbeh- eer Het innemen, transformeren, verplaatsen, repliceren, transformeren, virtualiseren, leveren en distribueren van gegevens om alle vormen van gegevens- en informatietoepassing mogelijk te maken. (BusinessFunction) Gegevensinte- gratie en- Distributie AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship FlowRelationship datakwaliteitspl- an FlowRelationship datakwaliteitsplan FlowRelationship distributieprocesinrichting FlowRelationship procesinrichting databeheer Deze svg is op 28-07-2022 12:51:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2022 12:51:56 CEST