Enterprise Data Hub (EDH) component

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Enterprise Data Hub (EDH) component
ArchiMate-element Enterprise Data Hub (EDH) component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-d7f806db-e892-45e0-a6aa-cecc8439a198
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Enterprise Data Hub (EDH) component
Documentatie  : Component voor centrale registratie en ontsluiting van een grote verzameling gestructureerde en ongestructureerde data (data lake) binnen een organisatie.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : d7f806db-e892-45e0-a6aa-cecc8439a198
Object ID_nl  : d7f806db-e892-45e0-a6aa-cecc8439a198
Original ID  : id-d7f806db-e892-45e0-a6aa-cecc8439a198
Semanticsearch  : enterprise data hub (edh) component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :