BPM-engine-component

ArchiMate-element BPM-engine-component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-d7a564b9-4f5c-46df-8fb4-719972e589c8
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : BPM-engine-component
Documentatie  : Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) aansturen.
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
Object ID  : d7a564b9-4f5c-46df-8fb4-719972e589c8
Object ID_nl  : d7a564b9-4f5c-46df-8fb4-719972e589c8
Original ID  : id-d7a564b9-4f5c-46df-8fb4-719972e589c8
Semanticsearch  : bpm-engine-component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :