ketenpartner

ArchiMate-element ketenpartner
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-d5aa6659-977e-479d9-5c35-c795bcd5023
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : ketenpartner
Documentatie  : Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD of een waterschap.
Bron  : https://www.gemmaonline.nl/index.php/BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-959e1232
Object ID  : d5aa6659-977e-479d9-5c35-c795bcd5023
Object ID_nl  : d5aa6659-977e-479d9-5c35-c795bcd5023
Original ID  : id-d5aa6659977e479d95c35c795bcd5023
Semanticsearch  : ketenpartner
ArchiMate-views  : 
Relaties  :