Belastingencomponent

ArchiMate-element Belastingencomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-d0187303-dd03-4125-9a41-e72e97e9ed8d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Belastingencomponent
Documentatie  : Component voor het heffen en innen van waterschapsbelastingen en het invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : d0187303-dd03-4125-9a41-e72e97e9ed8d
Object ID_nl  : d0187303-dd03-4125-9a41-e72e97e9ed8d
Original ID  : id-d0187303-dd03-4125-9a41-e72e97e9ed8d
Semanticsearch  : belastingencomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :