Sonderingen- en boringregistercomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Sonderingen- en boringregistercomponent
ArchiMate-element Sonderingen- en boringregistercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-d017ff0f-0ddf-4aed-a37c-7aca50d812c8
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Sonderingen- en boringregistercomponent
Documentatie  : Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen)
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : d017ff0f-0ddf-4aed-a37c-7aca50d812c8
Object ID_nl  : d017ff0f-0ddf-4aed-a37c-7aca50d812c8
Original ID  : id-d017ff0f-0ddf-4aed-a37c-7aca50d812c8
Semanticsearch  : sonderingen- en boringregistercomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :