Beheren relaties

ArchiMate-element Beheren relaties
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-cc704601-3cdd-441d-8a6a-a1bb3aac2b3e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Beheren relaties
Documentatie  : Het proces “beheren relaties” is gericht op
  • het opbouwen en onderhouden van de langdurige relaties die het waterschap onderhoudt met onder andere inwoners, gemeenten, provincies, natuur- en landbouworganisaties, belangenbehartigers, bedrijven etc.
  • het uitvoeren van klantcontactbeheer door het behandelen van vragen en meldingen
WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Type  : Bedrijfsproces
Object ID  : cc704601-3cdd-441d-8a6a-a1bb3aac2b3e
Object ID_nl  : cc704601-3cdd-441d-8a6a-a1bb3aac2b3e
Original ID  : cc704601-3cdd-441d-8a6a-a1bb3aac2b3e
Semanticsearch  : beheren relaties
ArchiMate-views  : 
Relaties  :