Preparatie calamiteit

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Preparatie calamiteit
ArchiMate-element Preparatie calamiteit
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-c855663f-0c6a-43c3-8043-9b5592131e16
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Preparatie calamiteit
Documentatie  : Het voorbereiden op het optreden van een calamiteit door het opstellen van calamiteitenplannen opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : c855663f-0c6a-43c3-8043-9b5592131e16
Object ID_nl  : c855663f-0c6a-43c3-8043-9b5592131e16
Original ID  : id-c855663f-0c6a-43c3-8043-9b5592131e16
Semanticsearch  : preparatie calamiteit
ArchiMate-views  : 
Relaties  :