Gebouwinstallatiecomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Gebouwinstallatiecomponent
ArchiMate-element Gebouwinstallatiecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-c512a57b-51c2-4036-8f3b-6b165c882471
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Gebouwinstallatiecomponent
Documentatie  : Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, centraal aan te sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren).
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : c512a57b-51c2-4036-8f3b-6b165c882471
Object ID_nl  : c512a57b-51c2-4036-8f3b-6b165c882471
Original ID  : id-c512a57b-51c2-4036-8f3b-6b165c882471
Semanticsearch  : gebouwinstallatiecomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :