Belastingheffing

ArchiMate-element Belastingheffing
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-c37734e9-2893-4211-b37a-4521a3c68fc3
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Belastingheffing
Documentatie  : Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : c37734e9-2893-4211-b37a-4521a3c68fc3
Object ID_nl  : c37734e9-2893-4211-b37a-4521a3c68fc3
Original ID  : id-c37734e9-2893-4211-b37a-4521a3c68fc3
Semanticsearch  : belastingheffing
ArchiMate-views  : 
Relaties  :