Systeem- en netwerkbeheercomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Systeem- en netwerkbeheercomponent
ArchiMate-element Systeem- en netwerkbeheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-b92c2a9b-094a-4eaf-bd6b-1e98ce2d931f
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Systeem- en netwerkbeheercomponent
Documentatie  : Component waarmee informatiesystemen en netwerken worden beheerd en gemonitored.
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
Object ID  : b92c2a9b-094a-4eaf-bd6b-1e98ce2d931f
Object ID_nl  : b92c2a9b-094a-4eaf-bd6b-1e98ce2d931f
Original ID  : id-b92c2a9b-094a-4eaf-bd6b-1e98ce2d931f
Semanticsearch  : systeem- en netwerkbeheercomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :