Arbocomponent

ArchiMate-element Arbocomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-b8212390-1554-4a1b-91b7-69f654776b65
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Arbocomponent
Documentatie  : Component ter ondersteuning van beleid, incidenten en maatregelen op het terrein van gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers (en externen, voor zover dit de verantwoordelijkheid is van het waterschap).
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : b8212390-1554-4a1b-91b7-69f654776b65
Object ID_nl  : b8212390-1554-4a1b-91b7-69f654776b65
Original ID  : b8212390-1554-4a1b-91b7-69f654776b65
Semanticsearch  : arbocomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :