Business intelligencecomponent (BI)

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Business intelligencecomponent (BI)
ArchiMate-element Business intelligencecomponent (BI)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-b55d0189-b875-40a5-9d67-089d8ec5503d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Business intelligencecomponent (BI)
Documentatie  : Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van analyses en rapportages.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : b55d0189-b875-40a5-9d67-089d8ec5503d
Object ID_nl  : b55d0189-b875-40a5-9d67-089d8ec5503d
Original ID  : b55d0189-b875-40a5-9d67-089d8ec5503d
Semanticsearch  : business intelligencecomponent (bi)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :