Kwaliteit en control

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Kwaliteit en control
ArchiMate-element Kwaliteit en control
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ab88280c-1292-434d9-4d89-f516e26330f
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Kwaliteit en control
Documentatie  : Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met kwaliteit en control binnen de organisatie.
Object ID  : ab88280c-1292-434d9-4d89-f516e26330f
Object ID_nl  : ab88280c-1292-434d9-4d89-f516e26330f
Original ID  : id-ab88280c1292434d94d89f516e26330f
Semanticsearch  : kwaliteit en control
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met kwaliteit en control binnen de organisatie. (Grouping) Kwaliteit en control Een verzameling activiteiten die in samenhang plaatsvinden, gericht op een beoogd resultaat en met een zekere mate van herhaalbaarheid. (BusinessObject) proces Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld, ten behoeve van een interne doelgroep/externe doelgroep (BusinessObject) rapportage de kans op functieverlies vermenigvuldigd met de economische en maatschappelijke gevolgschade. (BusinessObject) risico Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (BusinessObject) standaard Plan met vitale processen en bedrijfsonderdelen en hun afhankelijkheden, met als doel het minimaliseren van schade als gevolg van een calamiteit. (BusinessObject) BedrijfsContin- uïteitsPlan (BCP) Het geheel van activiteiten gericht op het creëren van nieuwe inzichten/kennis over hoe iets werkt of in elkaar zit. (BusinessObject) onderzoek Een eis die gesteld wordt aan de kwaliteit van iets. (BusinessObject) kwaliteitseis Principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie. (BusinessObject) architectuur AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-06-2022 05:25:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 29-06-2022 05:25:08 CEST

</noinclude>