Calamiteitenzorg

ArchiMate-element Calamiteitenzorg
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a685e961-9caa-478a-a256-860b2da73bd2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Calamiteitenzorg
Documentatie  : Het voorbereiden op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures of beslissingen te nemen, waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : a685e961-9caa-478a-a256-860b2da73bd2
Object ID_nl  : a685e961-9caa-478a-a256-860b2da73bd2
Original ID  : id-a685e961-9caa-478a-a256-860b2da73bd2
Semanticsearch  : calamiteitenzorg
ArchiMate-views  : 
Relaties  :