Callcentercomponent

ArchiMate-element Callcentercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-a174ccf7-b64f-4160-97fa-44c5a8bd8f95
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Callcentercomponent
Documentatie  : Component voor met name het efficiënt registreren en (indien relevant) verdelenvan inkomende telefonische calls.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : a174ccf7-b64f-4160-97fa-44c5a8bd8f95
Object ID_nl  : a174ccf7-b64f-4160-97fa-44c5a8bd8f95
Original ID  : id-a174ccf7-b64f-4160-97fa-44c5a8bd8f95
Semanticsearch  : callcentercomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :